If we don't end war, war will end us

Ixigoth's forhistorie

Ixigoth:

Ixigoth far er/var en demon og moderen er/var menneske sorcerer med demonblodlinie. Ixigoth er ikke noget der er skabt af kærlighed, men nok noget der er skabt som et forsøg.

Han blev efterladt i en gyde som 1½ årig. Han blev fundet af nogle slavehandlere. De solgte ham til et gladiator lav i The Greate Kingdom. Her trænede de ham og gjorde ham til specialist i kamp med to langsværd. Han er til dato ubesejret. Han stak af fra hans herre for ca.15 år siden efter at have overlevet i arenaen i ca. 11 år.

Vores gruppe mødes i år 587 d.5/10 et sted i North Province Bonemach.

Comments

Donthylle

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.