If we don't end war, war will end us

Ixigoth's forhistorie

Ixigoth:

Ixigoth far er/var en demon og moderen er/var menneske sorcerer med demonblodlinie. Ixigoth er ikke noget der er skabt af kærlighed, men nok noget der er skabt som et forsøg.

Han blev efterladt i en gyde som 1½ årig. Han blev fundet af nogle slavehandlere. De solgte ham til et gladiator lav i The Greate Kingdom. Her trænede de ham og gjorde ham til specialist i kamp med to langsværd. Han er til dato ubesejret. Han stak af fra hans herre for ca.15 år siden efter at have overlevet i arenaen i ca. 11 år.

Vores gruppe mødes i år 587 d.5/10 et sted i North Province Bonemach.

View
15 Questions

…………..og kommer til Tanatos (plane of Orcus), her bliver vi modtaget af en sort ridder (vores anden gruppe har mødt ham) han siger at på dette plan dør vi….. hint: protection from negative energy.
Det gør vi så. Vi møder nogle Dustmen/Dustpeople, som hjælper os med at komme i foreløbig sikkerhed……. Mens vi er på vej til deres by, ser vi at der kommer en Skull-Lord (bad motherfucker) hen imod os. Dog er han på vej mod en masse undeads for at danne en hær.
Ham er vi ikke interesseret i.
Da vi er i deres by bruger vi nogle dage på at finde ud af hvad det er vi skal. Jeg (Kirilith) kaster commune for at spørge Zagyg til råds. Hermed følger spørgsmål og svar:

Hvad er hjertet? Iuz’s evige liv
Hvor finder vi det? Shedaklah
Er det et sted? Ja
Er hjertet en ting? nej
Er hjertet et hjerte? Ja
Er Shedaklah et sted på Tanatos? Nej
Hvor finder vi Shedaklah? på layer 222
Skal vi finde hjertet for at bane vejen til hjertet? Ja
Hvordan kommer vi til Shedaklah? Via Orcusgate og Passunia
Er at bane vejen at lave alliancer? Måske
Hvem bevogter hjertet? Zuggtmoy
Hvad specielt er der ved layer 222? Jelly and Fungi
Hvad kan vi på 222? Minor possitive energy, fast healing all.
Hvad er formålet med at bane vejen til hjertet? Dødens hånd kan knuse det.
Hvad er dødenshånd? et Artifact

Bag efter snakker vi med en flot halfelver, hun er en af lederne af
The Duskpeople og hun fortæller: Passunia er layer 1, et sted hvor der er rigtigt mange portaler. Både til andre layers og til andre planer såsom celestial planes.

Zuggtmoy er dæmon-dronning over svampe………… og er hersker over layer 222 (hun har et attack der gør at man bliver absorberet ind i hende meget hurtigt), dog er der en dæmon ved navn Jubilex der kæmper mod hende…. Måske vi kan lave en aftale med ham??

For at skade en gud skal der et artifact til…….. den eneste hånd der kan beskrives som en hånd på Oearth er, Hand of Vecna (archmage/demigod).

Vores plan er at planshifte til hjertet og derefter finde hånden og så smadre det. Derefter vil vi blive magtfulde…….


Yderligere information fra Jeres første tid i the Abyss:

  • I har alle fået en “Dustmens Ring of Warding”, som beskytter mod de første 6 HP Negativ Energy Damage hver kamprunde
  • Den magtfulde halfelf leder af Dustmen på Tanatos hedder Sherenvess the Shrewd, og er mage/Loremaster, og har dermed en meget stor viden om Planes
  • Dustmen blev – pga. deres dyrkelse af døden – sparket ud af Sigil – The City of Keys
  • For at få en “Dustmens Ring of Warding” hver, har I underskrevet en kontrakt (magisk) som siger: “Hvis en dustman beder jeg om hjælp, skal I gøre dette!”
  • I jeres overvejelser om hvordan I kommer videre herfra, har I lært, at The River Styxx, flyder gennem mange lag i The Abyss, og at I kan vælge at gå ombord på et af de mange tusinde slaveskibe der sejler på den. Dette må dog vurderes at være ufatteligt farligt!
  • I har også lært, at Orcusgate er hovedbyen på Tanatos, og et sted som skulle være så “ugudeligt perverteret”, at selv Skullkings of Orcus vægrer sig ved at tage derhen. Til gengæld skulle der være flere permanente og stabile Gates i byen, samt markeder som ingen dødelige har set magen!
View
Understanding my purpose

De står og ser på hinanden, – - tænker på det mareridt af en verden, de er landet i. . . . .dette er ikke et sted for dødelige, og ved Guderne, – - ikke engang præsten ønsker at være her, – - selv så meget tættere på hans Gud, synes troen at vakle.
Hvem kan være stærk, når han står på Den Uendelige Trappe?

Men Zagyg havde været meget klar for en gangs skyld, tænkte Kirilith for sig selv, mens han overvejede hvilken ?dør? de skulle vælge – - det startede med den lallende idiot og hans flyvende insekt, – - og nu skulle de ?bane vejen for dem, der søger hjertet?. ?Meget klar?. . . glem det, hvem prøvede han at narre. . . det var noget lallende sludder som altid, men på en eller anden måde endte det jo altid med at give mening. . . ved Zagyg!!!

Ved siden af ham stod de to krigere. . . . At kalde dem ?krigere? ville være at kalde en Plesiosaur et stort svømmende firben. . . . .
Der var ingen tvivl om at Ixigoth var en blanding af menneske og noget den menneskekvinde, der pressede ham ud, ikke ville have ønsket i sig. Dog var han menneskelig på sin egen måde

Gothaur derimod var overhovedet ikke menneskelig, – - han var en Kobold!! Men ikke en af de der små irriterende rotter, der boede i mørket, og skreg som et dyr lige inden man smadrede dem. . . . . nej Gothaur var lige så stor som et stort menneske. . . . hell. . . . han var få centimeter mindre end Ixigoth!!! Hvor Ixigoth tydeligvis var et resultat af noget, nogen havde gjort med vilje, var Gothaur noget som slet ikke var meningen, hvis man spurgte Kirilith!

Det bragte ham til Crulamin. . . . . en Fetchling, eller Kayal, som de kalder sig selv.
Det gav god mening. ?De små grå? var tit blevet brugt, når der skulle forhandles, – - og en plan shifter (om end lidt begrænset) var aldrig at foragte.
Han var en god caster, og lidt magi er aldrig at foragte, når man er langt væk hjemmefra. . . . . de fleste steder ville en Sorcerer som ham faktisk virke som den mest intimiderende, – - men her – - – her hvor man gik blandt rædslerne og selve jorden truer med at fortære såvel krop som sjæl, så han lille og ynkelig ud. . . . . det kunne blive en fordel. De store djævle kan let overse ham, der står og er lille. . . i hvert fald i starten.

To Warriors, en Sorcerer og ham selv, en Cleric of Zagyg, – på vej ind ad portalen som er begyndt at flimre truende foran dem, – - på vej til at bane vejen, – - en selvmordsmission med det ene formål at åbne døren, så andre kan træde ind ad den. Ved Zagyg, – han ønskede ikke at dø, – - men hvis det var formålet, – så skulle han tage så mange af de af universet forbandede svin med sig!!

Kirilith ser på Gothaur som tager et skridt frem, – - Gothaur går forrest.
Kirilith ser på Crulamin, som glider lydløst ind et halvt skridt bag ham på venstre side, – dækket af skjoldet.
Kirilith ser på Ixigoth, som smiler til ham, – - han danner bagtroppen igen.

Som med én lunge trækker de vejret og kan mærke hvordan de andre mentalt og fysisk forbereder sig på, hvad det end er, der måtte komme.
De træder gennem portalen. . . . .

View
Welcome to your campaign!
A blog for your campaign

Wondering how to get started? Here are a few tips:

1. Invite your players

Invite them with either their email address or their Obsidian Portal username.

2. Edit your home page

Make a few changes to the home page and give people an idea of what your campaign is about. That will let people know you’re serious and not just playing with the system.

3. Choose a theme

If you want to set a specific mood for your campaign, we have several backgrounds to choose from. Accentuate it by creating a top banner image.

4. Create some NPCs

Characters form the core of every campaign, so take a few minutes to list out the major NPCs in your campaign.

A quick tip: The “+” icon in the top right of every section is how to add a new item, whether it’s a new character or adventure log post, or anything else.

5. Write your first Adventure Log post

The adventure log is where you list the sessions and adventures your party has been on, but for now, we suggest doing a very light “story so far” post. Just give a brief overview of what the party has done up to this point. After each future session, create a new post detailing that night’s adventures.

One final tip: Don’t stress about making your Obsidian Portal campaign look perfect. Instead, just make it work for you and your group. If everyone is having fun, then you’re using Obsidian Portal exactly as it was designed, even if your adventure log isn’t always up to date or your characters don’t all have portrait pictures.

That’s it! The rest is up to your and your players.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.