If we don't end war, war will end us

15 Questions

…………..og kommer til Tanatos (plane of Orcus), her bliver vi modtaget af en sort ridder (vores anden gruppe har mødt ham) han siger at på dette plan dør vi….. hint: protection from negative energy.
Det gør vi så. Vi møder nogle Dustmen/Dustpeople, som hjælper os med at komme i foreløbig sikkerhed……. Mens vi er på vej til deres by, ser vi at der kommer en Skull-Lord (bad motherfucker) hen imod os. Dog er han på vej mod en masse undeads for at danne en hær.
Ham er vi ikke interesseret i.
Da vi er i deres by bruger vi nogle dage på at finde ud af hvad det er vi skal. Jeg (Kirilith) kaster commune for at spørge Zagyg til råds. Hermed følger spørgsmål og svar:

Hvad er hjertet? Iuz’s evige liv
Hvor finder vi det? Shedaklah
Er det et sted? Ja
Er hjertet en ting? nej
Er hjertet et hjerte? Ja
Er Shedaklah et sted på Tanatos? Nej
Hvor finder vi Shedaklah? på layer 222
Skal vi finde hjertet for at bane vejen til hjertet? Ja
Hvordan kommer vi til Shedaklah? Via Orcusgate og Passunia
Er at bane vejen at lave alliancer? Måske
Hvem bevogter hjertet? Zuggtmoy
Hvad specielt er der ved layer 222? Jelly and Fungi
Hvad kan vi på 222? Minor possitive energy, fast healing all.
Hvad er formålet med at bane vejen til hjertet? Dødens hånd kan knuse det.
Hvad er dødenshånd? et Artifact

Bag efter snakker vi med en flot halfelver, hun er en af lederne af
The Duskpeople og hun fortæller: Passunia er layer 1, et sted hvor der er rigtigt mange portaler. Både til andre layers og til andre planer såsom celestial planes.

Zuggtmoy er dæmon-dronning over svampe………… og er hersker over layer 222 (hun har et attack der gør at man bliver absorberet ind i hende meget hurtigt), dog er der en dæmon ved navn Jubilex der kæmper mod hende…. Måske vi kan lave en aftale med ham??

For at skade en gud skal der et artifact til…….. den eneste hånd der kan beskrives som en hånd på Oearth er, Hand of Vecna (archmage/demigod).

Vores plan er at planshifte til hjertet og derefter finde hånden og så smadre det. Derefter vil vi blive magtfulde…….


Yderligere information fra Jeres første tid i the Abyss:

  • I har alle fået en “Dustmens Ring of Warding”, som beskytter mod de første 6 HP Negativ Energy Damage hver kamprunde
  • Den magtfulde halfelf leder af Dustmen på Tanatos hedder Sherenvess the Shrewd, og er mage/Loremaster, og har dermed en meget stor viden om Planes
  • Dustmen blev – pga. deres dyrkelse af døden – sparket ud af Sigil – The City of Keys
  • For at få en “Dustmens Ring of Warding” hver, har I underskrevet en kontrakt (magisk) som siger: “Hvis en dustman beder jeg om hjælp, skal I gøre dette!”
  • I jeres overvejelser om hvordan I kommer videre herfra, har I lært, at The River Styxx, flyder gennem mange lag i The Abyss, og at I kan vælge at gå ombord på et af de mange tusinde slaveskibe der sejler på den. Dette må dog vurderes at være ufatteligt farligt!
  • I har også lært, at Orcusgate er hovedbyen på Tanatos, og et sted som skulle være så “ugudeligt perverteret”, at selv Skullkings of Orcus vægrer sig ved at tage derhen. Til gengæld skulle der være flere permanente og stabile Gates i byen, samt markeder som ingen dødelige har set magen!

Comments

Donkedde

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.